Het project de Trambaanfietsroute Maastricht-Aken bevindt zich momenteel in de fase waarin tal van aspecten worden onderzocht die van belang zijn voor het realiseren van de fietsroute.

 

Onderzoek natuurwaarden

Zo moet de route veilig zijn en ingepast worden in het landschap, waarbij de natuur zijn waarde behoudt. De eerste resultaten van de onderzoeken van natuurwaarden geven aan, dat met het nemen van een aantal maatregelen natuurwaarden intact blijven dan wel gecompenseerd kunnen worden. Een aantal deelgebieden wordt nog nader onderzocht.

Asfaltverharding

De beoogde route is nagenoeg 32 km lang en maakt over ca. 23 km gebruik van bestaande verharde (geasfalteerde) infrastructuur. De ontbrekende schakels, om de tussen liggende tracé onderdelen met elkaar te verbinden, bedragen samen ongeveer 9 km. In aansluiting op de bestaande wegen, is het de bedoeling om eveneens asfaltverharding als fundering en onderlaag te gebruiken. Er is onderzoek gedaan naar diverse alternatieve, ongebonden materialen zoals gravel.

Deze materialen bieden onvoldoende weerstand tegen weersinvloeden en de wringkrachten van landbouwverkeer, waardoor snel spoorvorming ontstaat en derhalve niet bijdraagt aan het fietscomfort. Tevens zijn die materialen onderhoudsgevoelig en daardoor duur in onderhoud. Voorstel is om de verharding te voorzien van een afstrooilaag van grijsbruin gebroken Maasgrind. Dit materiaal is gebiedseigen en heeft een natuurgetrouwe uitstraling. Het voorkomt dat het onderliggende asfalt sterk opwarmt waardoor bepaalde diersoorten, zoals het vliegend hert, niet worden aangetrokken.

In 2010 is het maatschappelijk belang en in 2014 het economisch effect van de route onderzocht. Beide studies worden geactualiseerd.

 

Heeft u vragen over de Trambaanfietsroute Maastricht-Aken? Hiervoor verwijzen wij u graag naar de pagina met antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op.

X