De Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals hebben woensdag 17 januari 2018 in het provinciehuis in Maastricht een realisatieovereenkomst getekend over de Trambaanfietsroute Maastricht-Aken. De ondertekening betekent een belangrijke stap in een gezamenlijk proces om de nieuwe fietsroute tussen Maastricht en Aken tot stand te brengen.

Ondertekening realisatieovereenkomst de Trambaanfietsroute Maastricht-Aken

Op de foto v.l.n.r. wethouder Aarts gemeente Maastricht, wethouder Franssen gemeente Gulpen-Wittem, wethouder Kersten gemeente Vaals, gedeputeerde Geurts Provincie Limburg en wethouder Opreij gemeente Eijsden-Margraten.

 

Eind 2015 ondertekenden de betrokken gemeenten en de provincie Limburg een intentieverklaring. Die verklaring was er op gericht gezamenlijk het project Maastricht-Aken van trambaan tot fietsbaan op te pakken. Over de onderzoeksresultaten sindsdien zijn de Provincie en gemeenten positief. Alle betrokken partners hebben vertrouwen in de route en willen nu vervolgstappen zetten om tot realisatie van de route te komen. Vandaar de ondertekening van een gezamenlijke overeenkomst.

In de realisatieovereenkomst ligt vastgelegd welke doelen de partijen de komende periode willen realiseren, welke middelen zij hiervoor beschikbaar stellen en hoe zij de organisatie omtrent het verdere verloop van het project inrichten.

Wel is er nog aanvullend onderzoek nodig, zoals actualisering van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Dat onderzoek pakken de projectpartners in de komende periode samen op.

Wethouder Opreij van de gemeente Eijsden-Margraten, tevens stuurgroep voorzitter Trambaanfietsroute: “De vier gemeenten en de Provincie laten zien dat we de Trambaanfietsroute gaan aanleggen. Al fietsend tussen Maastricht en Aken, recht door het groene hart van het Heuvelland, in alle rust genietend van de prachtige omgeving”. Ook gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit, Toerisme) van de Provincie Limburg zette met overtuiging zijn handtekening onder de overeenkomst: “Deze overeenkomst is een belangrijke stap voorwaarts in het proces om de internationale Trambaanfietsroute te realiseren én om het fietsgebruik in Limburg te stimuleren. Daar zet de Provincie sterk op in!”.

 

Bekijk de realisatieovereenkomst voor de Trambaanfietsroute Maastricht-Aken.

X