Het traject voor de Trambaanfietsroute volgt de route van de historische tramlijn van Maastricht naar Aken. Op basis van een schetsontwerp werd een voorlopig voorkeurstracé bepaald.

Aan de hand van diverse onderzoeken moet blijken of dit voorkeurstracé haalbaar en realiseerbaar is. Zo moet het tracé veilig zijn en inpasbaar in de huidige omgeving. Om dit te kunnen bepalen zijn diverse onderzoeken nodig, die later in het proces onderdeel uitmaken van vergunningsaanvragen en planologische wijzigingen.

Lopende onderzoeken zijn een natuurwaardenonderzoek en een verkeersveiligheidsanalyse. Daarnaast worden aanvullende onderzoeken opgestart, zoals een bodemonderzoek. Ook vindt er een inmeting van het tracé plaats en wordt er gekeken naar de effecten van de nieuw aan te leggen verharding in relatie tot waterafvoer.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de Trambaanfietsroute Maastricht-Aken? Bekijk dan de pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

X