Maastricht-Aken nu

By 28 april 2017 Nieuws

Aken ligt hemelsbreed op slechts 30 km van Maastricht, maar de landsgrens en de huidige infrastructuur zorgen voor een grote afstand in de beleving van de mensen. De N278 is de hoofdverbinding tussen Maastricht en Aken voor het gemotoriseerd verkeer. Slow traffic is echter ook hierop aangewezen. Degene die de route van Maastricht naar Aken met de fiets af wil leggen is in principe aangewezen op de fietsstroken langs de N278. Door het drukke verkeer ontbreekt daar echter elke beleving van de prachtige omgeving, van het landschap en de aanwezige cultuurhistorische waarden. Auto’s, bussen en vrachtauto’s razen continu met hoge snelheid en veel geluid aan fietsers en voetgangers voorbij. Bij drukke kruispunten en oversteken of doorsteken door dorpscentra is het goed opletten geblazen. De belevingswaarde van het huidige traject is dan ook uiterst gering.

X