Belangstellenden hebben afgelopen periode aangegeven dat zij te weinig betrokken zijn bij het vorm en inhoud geven aan dit project. Daarom wordt een pas op de plaats gemaakt om het plan samen met zowel voor- als tegenstanders en aangevuld met experts en deskundigen tegen het licht houden.

Het streven is om te komen tot een plan dat gedragen wordt door de gemeenschap én haar belangstellenden.

 

 

De stuurgroep van het project de Trambaanfietsroute Maastricht-Aken heeft daarom onlangs een klankbord- en 3 verschillende werkgroepen samengesteld:

  • Werkgroep Maatschappelijke waarden.
  • Werkgroep Natuur, groen en omgeving.
  • Werkgroep Route en verkeersveiligheid.

Op 15 mei starten de werkgroepen met de eerste sessie. Deze eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaken en een eerste inventarisatie van de knelpunten. Een onafhankelijk technisch voorzitter is aangesteld om deze sessies te leiden. Daarnaast zal een onafhankelijk communicatie adviseur de verslaglegging verzorgen. De verslagen van deze sessies worden onder alle leden van de werkgroepen en klankbordgroep verspreid.

Alle verslagen van de werkgroepbijeenkomsten kunt u hier teruglezen.

De verwachting is om dit traject in juli 2018 af te kunnen ronden. Uiteraard houden wij u via deze website, onze digitale nieuwsbrief en via Facebook op de hoogte van de voortgang en de resultaten.

Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief nog niet? Via deze link kunt u zich hier meteen voor aanmelden.

X