De stuurgroep bereidt momenteel de inrichting van een klankbordgroep Trambaanfietsroute voor. Voor een zo goed mogelijk participatieproces, wordt erover gedacht deze klankbordgroep aan te vullen met drie werkgroepen:

– Werkgroep Maatschappelijke waarden.
– Werkgroep Natuur, groen en omgeving.
– Werkgroep Route en verkeersveiligheid.

Voor deelname aan dit participatieproces worden binnenkort belangstellenden, zowel voor- als tegenstanders, uitgenodigd. Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief en Facebook pagina. Volgens planning starten de klankbordgroep en werkgroepen medio april 2018.

 

X