De Stuurgroep Trambaanfietsroute heeft, na het volgen van een uitgebreid participatietraject met werkgroepen en een klankbordgroep, een definitief voorstel gepresenteerd over het tracé voor de Trambaanfietsroute.

Aan wensen uit het participatietraject , zoals geen fietsroute door beschermde natuurzones en wegen niet voorzien van asfaltverharding, is tegemoet gekomen. De gemeenteraden van Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem buigen zich over dit voorstel naar verwachting in september/ oktober 2019. De Trambaanfietsroute, zoals nu voorgesteld, gaat grotendeels over bestaande wegen. Met het nu voorgestane tracé wordt een toeristisch-recreatieve fietsroute tussen Maastricht en Aken gerealiseerd, die de economische en toeristisch-recreatieve structuur van Zuid-Limburg en de Euregio gaat versterken.

De route wijkt af van de oorspronkelijke route van de Trambaanfietsroute. De beoogde ingebruikname van de route is in 2021.

Bekijk hier de nieuwe route.

Inloopavonden

U bent van harte welkom tijdens de inloopavonden die gehouden worden voor belangstellenden om kennis te nemen van de voorgestane route.

  • Woensdag 19 juni  17.00 – 19.00 uur
    gemeentehuis Gulpen-Wittem, Willem Vliegenstraat 12 Gulpen.
  • Donderdag 20 juni  17.00 – 19.00 uur
    gemeentehuis Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1 Margraten.

 

X