Gedeputeerde Eric Geurts fietste het traject al een keer samen met burgemeester Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten. “De burgemeester vertelde me enthousiast over de plannen voor een fietsroute tussen Maastricht en Aken en dat werkte aanstekelijk, ondanks het feit dat het die dag met bakken uit de hemel viel.”

 

Afgelopen woensdag stapte de gedeputeerde nogmaals op de fiets, om samen met leden van de stuur– en projectgroep Trambaanfietsroute en een aantal bestuurders het tracé te verkennen. “Het was interessant en zinvol. Op verschillende locaties aan de route, zijn we het gesprek aangegaan met zowel criticasters als mensen die positief tegenover de fietsroute staan. Je merkte dat het voor betrokkenen zinvol was hun zegje te kunnen doen.

Sommige mensen zijn bang het pad te verliezen waar ze iedere dag hun hond uitlaten, anderen denken dat de natuur wordt aangetast. Zij kwamen met de opmerking dat het misschien handiger was het pad te verleggen. We hebben het plan opgevat een Werkgroep Structuur op te richten met een evenwichtige afspiegeling van criticasters en voorstanders van de route.”

Eric Geurts, die als gedeputeerde onder meer recreatie en toerisme in zijn portefeuille heeft, is lid van de stuurgroep die zich bezighoudt met de aanleg van de Trambaanfietsroute van Maastricht naar Aken. Ook is de provincie Limburg subsidient van het project.

“De beoogde fietsroute lig in een prachtig gebied, veel mooier dan het huidige fietspad langs de Rijksweg. Daar is het alleen maar uitlaatgassen happen. Een route die een stuk in het dal verscholen ligt, is uiteraard veel aantrekkelijker.’

Kritiek op de aanleg Trambaanfietsroute

Geurts weet dat niet iedereen het eens is met een mogelijke aanleg van de Trambaanfietsroute. ‘Ik ken de kritiek, maar heb er geen oordeel over. Ik vind wel dat we naar de kritiek moeten luisteren en er mee aan de slag moeten’, vertelt hij beslist. “Het is niet zo dat we midden door kwetsbare natuurgebieden klakkeloos asfalt draaien. We proberen een fietspad aan te leggen, dat in de omgeving past. Op het moment dat er kritiek is, dan betekent dit dat we het fietspad op sommige punten beter kunnen maken.”

Beleid

De aanleg van de Trambaanfietsroute past heel goed in het beleid van de provincie. “We hebben een programma ontwikkeld om het fietsen in onze provincie onder de aandacht te brengen”, legt hij uit. “Dat doen we door de fietsinfrastructuur in Limburg verder te versterken. Limburg is de wielerprovincie bij uitstek. Fietsen en wielrennen horen bij ons, het zit in onze genen.”

Geurts geeft aan dat de rol van de elektrische fiets steeds belangrijker wordt in het woon- en werkverkeer. “Je merkt dat fietsafstanden groter worden Was vroeger 8 kilometer normaal als woon- werkverkeer, tegenwoordig is dat 15 kilometer. Maar dan heb je wel een goede infrastructuur nodig. Mensen van buiten de provincie komen naar deze fraaie omgeving om er te fietsen, ook dat is een reden dat ik dit project mede ondersteun.”

Toegankelijk voor iedereen

Eric Geurts is van mening dat de fietsroute voor iedereen toegankelijk moet zijn. “Voor het woon- werkverkeer, de schoolgaande jeugd, maar zeker ook voor de toerist. Mensen die Limburg op een andere manier willen ontdekken. Daar horen ook wielrenners bij.

Ik vind sowieso dat je met respect voor elkaar van de infrastructuur gebruik moet kunnen maken. Ik verwacht ook dat dit bij Trambaanfietsroute gebeurt.” Op dit moment worden delen van de beoogde route ook door wandelaars gebruikt. “We moeten kijken of die combinatie in stand kan blijven. Het is echt niet zo dat het een snelfietsbaan wordt. We moeten rekening houden met elkaar, maar dat geldt uiteraard voor alle verkeersdeelnemers.”

Uitstekend branding verhaal voor Limburg

Geurts beschouwt de aanleg van de fietsroute als een branding verhaal voor Limburg. “Wanneer je zorgt dat de Trambaanroute aansluit op Euregionale fietsroutes, bijvoorbeeld vanuit Maastricht op de Maasfietsroute en aan de Duitse kant vanuit Aken op de Vennbahn, dan bind je de internationale fietstoerist aan je regio’, benadrukt hij.

De Trambaanfietsroute en fietsnetwerk LimburgMobiliteit

“Daarnaast zie ik ook een meerwaarde in mobiliteitsopzicht. Ik ben bezig met het aanleggen van een aantal fietsroutes in Limburg, waaronder de Leisure Lane. Die loopt van Schinnen naar Kerkrade en wordt doorgetrokken naar Simpelveld. Ook die route moet met het fietsnetwerk van Aken worden verbonden.

Weet je traject te verbinden met de trambaanfietsroute, dan is de ontbrekende schakel alleen nog het stuk tussen Schinnen en Sittard. Je hebt dan een driehoek in Limburg, die de campussen met elkaar verbindt, maar ook de agglomeraties in Zuid-Limburg en het woon- werkverkeer”

X