Het brede onderzoek naar de voors en tegens van de aan te leggen Trambaanfietsroute tussen Maastricht en Aken gaat gewoon door, ook nu de gemeente Vaals uit het project stapt. Dat hebben de Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem gisteren besloten.

In juni beslisten de Provincie Limburg en de betrokken gemeenten om een zogenoemd ‘burgerparticipatietraject’ op te starten waarin iedereen zijn mening over de nieuw aan te leggen Trambaanfietsroute kwijt kan. Tegelijk kreeg een adviesbureau de opdracht om een maatschappelijke en economische analyse te maken over de nut en noodzaak van het 3,7 miljoen euro kostende project.

Zowel het burgerparticipatietraject als het onderzoek naar nut en noodzaak gaan door, zo laat gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme) ook namens de andere gemeenten weten. “We vinden het heel jammer dat de gemeenteraad van Vaals besloten heeft om niet langer deel te nemen, maar dat is geen reden om geen zorgvuldige afwegingen te maken. We gaan door met de werkgroepen (inclusief klankbordgroep) waarin alle burgers en belangengroeperingen hun visie kenbaar kunnen maken.”

In september moet het burgerparticipatietraject uitmonden in een advies voor de politieke stuurgroep die uiteindelijk met een definitief voorstel moet komen. De Trambaanfietsroute zou moeten komen in het tracé Maastricht-Vaals waar tussen 1925 en 1938 een tramt en aansluiten op het tracé Vaals-Aken.

X