Samen verder in het proces
Het tracé van de zogeheten Trambaanfietsroute tussen Maastricht en Aken wordt aangepast. Dit om tegenmoet te komen aan de geuite wensen van de deelnemers van het in 2018 doorlopen participatietraject. Dat hebben de betrokken gemeente- en provinciebestuurders besloten. “We nemen de inbreng van de burgers serieus en waarderen hun inzet enorm” zegt gedeputeerde Eric Geurts. “Het gaat om de beste oplossing voor iedereen!”

De Stuurgroep heeft kennis genomen van de uitkomsten van het participatietraject. Omwonenden en overige belangstellenden vinden het belangrijk dat de nieuwe fietsroute niet door beschermde natuurzones loopt en dat bepaalde wegen niet worden voorzien van asfaltverharding. De Stuurgroep heeft er begrip voor dat voor gevoelige punten gekeken wordt naar een alternatieve route, dan wel dat op gevoelige punten wordt gekeken naar een andersoortige verharding, die recht doet aan de ecologische en monumentale waarden ter plekke. De Stuurgroep heeft daarom een alternatieve en een nieuwe route gevormd. Uiteraard worden bewoners en belangstellenden betrokken in het vervolgtraject.

Het tracé
De gepresenteerde nieuwe route loopt van Maastricht tot Margraten via het oorspronkelijke Trambaanfietsroute traject. Op gevoelige punten wordt de route op half verharde wegen aangelegd. De fietser is op die stukken te gast in plaats van hoofdgebruiker, in harmonie met andere weggebruikers en met de omgeving.

Vanaf Margraten vervolgt de route via Termaar en de Molenweg naar Reijmerstok. De Vossegrubbe wordt niet meer aangedaan. Aan het eind van Reijmerstok, bij het viaduct waar de trambaan vroeger overheen reed, loopt de route richting gasthof Euverem.

Ten slotte loopt de route richting Vaals. Deze nieuwe alternatieve route, genaamd ‘Vaals-zuid’, is ingebracht tijdens het participatietraject.  Het dorp Lemiers wordt in de nieuwe route niet aangedaan. Met de gemeente Vaals zal de dialoog worden gezocht over het voorgestelde tracé over grondgebied van deze gemeente.

De betrokken bestuurders zien het realiseren van een, zo vlak mogelijke, fietsroute tussen Maastricht en Aken als een goede stap in het verbeteren van de fietsmogelijkheden in de (eu-) regio. Een fietsverbinding die ertoe bijdraagt dat meer mensen gebruik maken van de fiets. Maar ook een fietsverbinding die qua materialisatie past binnen de omgeving,  die recht doet aan de ecologische en monumentale waarden ter plekke  en waarbij aandacht is voor (mede) gebruik. De Stuurgroep vindt het ook belangrijk dat vanuit deze fietsroute toeristisch belangrijke bezienswaardigheden, zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse begraafplaats, aangedaan kunnen worden.

Beoogde ingebruikname van de Trambaanfietsroute is in 2020
De komende tijd wordt, op basis van alle kennis die beschikbaar is, bekeken hoe aan de uitvoering van de nieuwe fietsroute verder vorm en inhoud gegeven kan worden. Ook hierbij zullen omwonenden nadrukkelijk worden betrokken. Voor de verantwoordelijke bestuursorganen wordt een voorstel voorbereid om te komen tot een definitief besluit. De route moet uitgevoerd worden binnen het hiervoor beschikbaar gestelde budget. De beoogde ingebruikname van de Trambaanfietsroute is in 2020.

Lees hier meer over de uitkomsten van het participatietraject.

X